Kuvia
Bergön kalasataman laiturirakenteiden laudoitukset Bergön kalasatamatien sillan maatuet
Kolsin voimalaitoksen patosillan betonirakenteiden korjaukset Kortesjärven ohikulkutien silta
Kuninkaanmäen silta - vesipiikkausta Laivajärven silta - päällysrakenteiden betonointi
Laivajärven silta Patastenmäen silta - ruiskubetonoimalla vahvistetut siltapalkit
Ruoholahden silta - pintarakenteiden korjaustöitä Tyrvään voimalaitoksen patosillan päällysrakenteen betonointi
Viikin liittymän siltojen pintarakenteiden korjauksia -97 Juvan sillan reunaosat on korjattu kesällä -04
Reunapalkin raudoitusta ennen muottien tekoa Hihnakosken sillalla -04 Juvan sillan reunapalkin raudoitusta kesällä -04
Naurissalmen metrosillan kannen sepelöintiä kesällä -04 Naurissalmen sillan kannen eristystyö käynnissä kesällä -04